Kurullar

Kongre Onursal Başkanı
Prof. Dr. Ahmet ATAÇ

Kongre Başkanları
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Gürbüz KILIÇ
Dr. Öğr. Üyesi Nurdan ZİNCİRCİOĞLU

Kongre Düzenleme Kurulu
Alper ALHAT (Akhisar Ticaret Borsası)
Dr. Ayla SARI (ADÜ)
Hüseyin TABAKÇI (Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü)
Nazlı Funda EDREMİT (Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü)
Osman MESTAV (ÇOMÜ)
Öznur ÇETİN (ZAE)

Kongre Sekreteri
Dr. Mücahit KIVRAK

İletişim
zeytinogrencikongresi@gmail.com
www.uzok.org

Kongre Bilim Kurulu
Doç. Dr. Aslı YORULMAZ (Adnan Menderes Üniversitesi)
Prof. Dr. Aytaç GÜMÜŞKESEN (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Aziz TEKİN (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Beraat ÖZÇELİK (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL (Ege Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Cansu GÜMÜŞ (Ankara Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Dilşad Bozdoğan KONUŞKAN (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ersel YILMAZ (Adnan Menderes Üniversitesi)
Prof. Dr. Fahrettin GÖĞÜŞ (Gaziantep Üniversitesi)
Prof. Dr. Fügen Durlu ÖZKAYA (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Gülcan ÖZKAN (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇAKICI (Ege Üniversitesi)
Doç. Dr. Harun DIRAMAN (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Hasan DEMİRKAN (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Mihriban KORUKLUOĞLU (Uludağ Üniversitesi)
Doç. Dr. Mücahit Taha ÖZKAYA (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Musa ÖZCAN (Selçuk Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Nurdan ZİNCİRCİOĞLU (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Dr. Oya KÖSEOĞLU (Zeytincilik Araştırma Enstitüsü)
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Gürbüz KILIÇ (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Doç. Dr. Özlem TOKUŞOĞLU (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Doç. Dr. Pelin ERGÖNÜL (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Doç. Dr. Renan TUNALIOĞLU (Adnan Menderes Üniversitesi)
Dr. Şahnur IRMAK (Zeytincilik Araştırma Enstitüsü)
Doç. Dr. Saime SEFEROĞLU (Adnan Menderes Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Sakin Vural VARLI (Balıkesir Üniversitesi)
Prof. Dr. Sevil YÜCEL (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Tamer ÜSTÜNER (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)
Doç. Dr. Türkan Keçeli MUTLU (Çukurova Üniversitesi)
Doç. Dr. Türker SARAÇOĞLU (Ege Üniversitesi)
Dr. Yasin ÖZDEMİR (Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü)
Dr. Mücahit KIVRAK (Balıkesir Üniversitesi)
Dr. Ayla SARI (Adnan Menderes Üniversitesi)